Galéria ikon

Expozícia originálnych ikon. Galéria Ikon v Žiline je jediná svojho druhu na Slovensku. Expozícia originálnych ikon je vystavená v budove spoločnosti HOUR. Pozrieť si môžete ikony z Bulharska, Grécka, Rumunska a Ruska od 16. do 19. storočia. Ikony sú duchovné kresťanské obrazy písané (maľované) na dreve, zobrazujúce postavy svätých, scény z ich života a biblické motívy.