Uložiť Uložené

Galéria ikon

V budove spoločnosti HOUR na ulici M. R. Štefánika č. 33 nájdete expozíciu originálnych IKON. Expozícia je sprístupnená verejnosti od utorka do piatku v čase od 13:00 do 17:00 hod. Návštevníci expozície majú možnosť vzhliadnuť vzácne umelecké dieladuchovnú krásu v jednom. 

Ikony sú duchovné kresťanské obrazy písané (maľované) na dreve, zobrazujúce postavy svätých, scény z ich života a biblické motívy. Písanie ikon a úcta k ním boli cirkvou schválené na 7. všeobecnom koncile v roku 787 v Niceji. Tradícia ikon sa doteraz zachovala a naďalej sa rozvíja v kresťanských cirkvách východného obradu. Okrem svojej duchovnej stránky sú ikony aj hodnotné umelecké diela plné duchovného posolstva, symbolov a príbehov.

V novo zrekonštruovaných priestoroch expozície je vystavených niekoľko desiatok ruských, bulharských, gréckych a jedna rumunská ikona. Jednotlivé ikony pochádzajú z chrámov aj z domáceho prostredia. Najstaršia vystavená ikona je zo 16. storočia a zobrazuje proroka Jonáša. Expozícia ponúka výnimočný obrazový aj duchovný zážitok doplnený jedinečnou atmosférou priestorov výstavy.

Vstup na výstavu je voľný.

Text: www.tikzilina.eu

Foto: https://ikony.hour.sk/ 

Hore