Čierny hrad

Ruiny Čierneho hradu sa nachádzajú na vrchole zalesneného kužeľovitého kopca nad obcou Zlatno, v pohorí Tribeč. Z pevnosti sa zachoval iba malý múrik a nepatrné zvyšky jednej z hradných budov. Minulosť hradu je zahalená pod rúškom tajomstva, predpokladá sa, že bol vybudovaný na prelome 13. a 14. storočia. Archeologické nálezy však ukazujú, že bol postavený na pravekom hradisku z doby bronzovej, taktiež tu bolo objavené slovanské výšinné opevnenie z čias Veľkej Moravy.

Najjednoduchší prístup k hradu vedie po žltom turistickom chodníku, ktorý vedie z obce Zlatno. Ide o nenáročný výstup, ktorý bez problémov zvládnu aj menej zdatní turisti.