Uložiť Uložené

Zrúcanina Fiľakovského hradu

Výraznou dominantou mesta Fiľakovo na slovensko-maďarskom pomedzí je zrúcanina Fiľakovského hradu. V historických listinách sa hrad po prvýkrát spomína v 13. storočí v súvislosti s neúspešnými pokusmi o tatárske vpády. V prvej polovici 15. storočia bol prestavaný a v priebehu 16. storočia rozšírený a opevnený. Ani to však nezvrátilo dobytie hradu Turkami, ktorí ho mali vo svojom vlastníctve takmer 40 rokov. Jeho osud bol definitívne spečatený v roku 1682 po dobytí povstaleckých vojsk Imricha Thökölyho. Od tej doby hrad pustne. 

V súčasnosti si na tomto mieste môžete okrem zachovaných zvyškov stavby pozrieť expozíciu hradu a mesta a za zmienku stojí aj náučný chodník, ktorý okrem histórie hradu približuje geologickú minulosť hradného vrchu. 

Hore