Uložiť Uložené

Vyhniansky travertín

Prírodná pamiatka Vyhniansky travertín je krasový útvar, vodopád, ktorý sa nachádza v obci Vyhne asi 10 km od Banskej Štiavnice. Rastúca travertínová kopa meria asi 3,5 m a neustále sa zväčšuje. Travertín sa navyšuje tak, že silne vápenatá voda vyteká z niekdajšej banskej štôlne a postupne vytvára vrstvy. 

Tvarom údajne pripomína chobot a tak ho niektorí miestni nazývajú „Vyhniansky mamut.“ Vyhniansky travertín je súčasťou náučného chodníka Andreja Kmeťa, ktorým sa dá dostať až ku Kamennému moru vo Vyhniach. Prístup k nemu je sťažený, keďže je súčasťou oploteného areálu. Dá sa obdivovať z diaľky asi 30 m.

Len cca 100 metrov od tejto prírodnej zaujímavosti sa nachádza aj termálne kúpalisko Vodný raj Vyhne. Foto: Michal Rozenberg.

Hore