Uložiť Uložené

Farské schody v Trenčíne

Farské schody, renesančnú pamiatku mesta, postavili v roku 1568 ako obrannú komunikáciu, po ktorej nastupovali obranné zložky k obrane mestských hradieb. Na tomto mieste sa nachádzal strmý chodník, neskôr drevená strešná konštrukcia z roku 1541. 

V stredoveku to bola dôležitá cesta od brodu Váhu ku trenčianskemu hradu. Farské schody tvorí 119 schodov a po celej dĺžke prekonáva výškový rozdiel asi 25 metrov. Schody boli v minulosti viackrát poškodené požiarom, konkrétne v rokoch 1708, 1790, 1886, no vždy sa ich podarilo rekonštruovať.

Tím Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026 pripravil pre návštevníkov mesta interaktívnu mapu dostupnú aj v mobilnom telefóne, vďaka ktorej môžete zažiť rôzne prechádzky mestom. 

Hore