Uložiť Uložené

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline pôsobí na scéne žilinskej i regionálnej kultúry už od roku 1953. Sídli v Babuškovom (Makovického) dome. Regionálne pôsobí pre okresy Žilina a Bytča. 

Vytvára podmienky pre rozvojkoordináciu miestnej kultúry a záujmovej umeleckej činnosti. Organizuje kultúrne, umelecké a vzdelávacie podujatia podľa potrieb a záujmov širokých i špecifických skupín obyvateľstva.

Organizuje a participuje na organizovaní podujatí:

  • medzinárodné festivaly (Jánošíkove dni, Cyrilometodské dni);
  • celoštátne súťaže, prehliadky a festivaly (O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, Petzvalov mapový okruh, Žilinský literárny festival);
  • krajské súťažeprehliadky (Amfo, Divadelný medveď, Sárová Bystrica, Odkaz Alexandra Dubčeka);
  • regionálne súťaže a prehliadky (venované všetkým oblastiam záujmovej umeleckej činnosti – literatúra, divadlo, folklór, výtvarná tvorba, fotografia…).

Podporuje aktivity smerujúce k integrácii handicapovaných alebo sociálne ťažko prispôsobivých ľudí do spoločnosti.

Pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline pôsobia viaceré kluby: Divadelný klub Makovice, Literárny klub Silans, Klub praktickej rétoriky, Klub neprofesionálnych fotografov Obzor, Klub neprofesionálnych výtvarníkov, Klub paličkovanej čipky, Klub zelenej kultúry, Klub grafológie, UCHO klub a ďalšie kluby. V priestoroch Makovického domu nie je bezbariérový prístup.

Text: www.tikzilina.eu

Foto: Facebook Krajské kultúrne stredisko v Žiline 

Hore