Myjava

Myjava je mestečko v malebnom okolí kopaníc na západnom Slovensku. Charakteristická je kopaničiarskym nárečím, každý rok je dejiskom populárnych folklórnych slávností. Najstaršou stavebnou pamiatkou je Krmanov kostol v centre mesta.