Dobrá Voda

Obec Dobrá Voda leží neďaleko Trnavy. Historicky je dedinka známa tým, že tu na sklonku života pôsobil spisovateľ s básnik Ján Hollý. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820.