ZOO Budapešť

Zoologická a botanická záhrada mesta Budapešť je jednou z najstarších ZOO na svete, keďže bola prvýkrát otvorená 9. augusta 1866. Jej prvoradým poslaním je ochrana prírody, edukácia, zabezpečenie programov voľného času a vedecký výskum. Z dôvodu bohatej histórie a jedinečnosti sa usiľuje o záchranu a zveľadenie kultúrneho dedičstva. Má rozlohu 10,7 ha a nachádza sa v severozápadnej časti Városliget (Mestský háj).