Kajakovanie v Szigetköz

Maďarsko
Vodný tok Vodný tok

Spleť Dunajských ramien nachádzajúcich sa na pravej maďarskej strane Dunaja sa volá Szigetköz. Rozsprestiera sa od Čuňova po Györ a stojí za návštevu.