Trhovisko Sukiennice

Toto trhovisko je jeden z najvýraznejších objektov v Krakove. V minulosti bolo centrom medzinárodného obchodu – počas svojho najlepšieho obdobia v 15tom storočí to bol zdroj importovaného exotického tovaru, najmä z Východu (korenie, hodváb, kože…). Dnes sa tu dajú kúpiť najlepšie poľské suveníry. Budova vznikla v rokoch 1556–1559. Na prízemí sú dva rady obchodíkov a na poschodí sú obrazy od poľských maliarov.