Ku hviezdam a ešte ďalej! V planetáriách na Slovensku, v Česku i Rakúsku nájdete zábavu, poznatky aj nekonečný relax

Ku hviezdam a ešte ďalej! V planetáriách na Slovensku, v Česku i Rakúsku nájdete zábavu, poznatky aj nekonečný relax

Pozorovanie nebeských telies, skúmanie vesmírnych javov a neustála snaha o posúvanie hraníc známeho vesmíru, sprevádza ľudstvo už od jeho prvopočiatkov. Zmienky o pozorovaní objektov na oblohe sa dajú nájsť dokonca už v záznamoch najstarších civilizácií.

Fascinujúca hra oblakov cez deň a hviezdna obloha v noci však neláka len vedcov či astronómov, jej kúzlu s radosťou podliehajú aj laici – pohľad na oblohu plnú hviezd totiž vnáša do mysle človeka akýsi zvláštny pokoj. Hviezdy možno za jasnej noci pozorovať aj voľným okom či domácim ďalekohľadom, no ak ste zvedaví aj na hmloviny, galaxie či škvrny na Slnku, odporúčame vybrať sa do hvezdárne alebo planetária.

Pohľad na oblohu posiatu hviezdami vnáša do duše človeka zvláštny pokoj.Pohľad na oblohu posiatu hviezdami vnáša do duše človeka zvláštny pokoj.

V článku sa dozviete:

Na kupolu sa pomocou techniky vedia premietnuť aj planéty, hmloviny či celé galaxie.Na kupolu sa pomocou techniky vedia premietnuť aj planéty, hmloviny či celé galaxie.

Hvezdáreň, planetárium či observatórium, čo je čo?

Hlavný rozdiel medzi hvezdárňou a planetáriom spočíva v technickom vybavení i samotnom spôsobe pozorovania. Vo hvezdárni sa pomocou astronomickej techniky (ďalekohľadu) sleduje obloha v reálnom čase a samotné pozorovanie je závislé od počasia. Hvezdáreň môže existovať samostatne, no často sa vyskytuje v kombinácii s planetáriom.

Vo hvezdárni môžete úkazy na oblohe sledovať v reálnom čase.Vo hvezdárni môžete úkazy na oblohe sledovať v reálnom čase.

Planetárium je budova určená na projekciu a prezentáciu nočnej oblohy, taktiež na nacvičovanie nebeskej navigácie či podrobné štúdium hviezd a vesmíru. Zobrazovanie v ňom je možné za každého počasia. Najčastejšie sa planetáriom myslí budova s kupolou a špeciálnym premietacím zariadením (optomechanickým alebo digitálnym), ktorým sa premieta do kopuly obraz hviezdnej oblohy a pohybov kozmických telies. Planetárium tiež zohráva dôležitú úlohu aj pri popularizácii astronómie, slúži na edukáciu a často sa jeho programy využívajú aj na zaslúžený relax so silným emocionálnym zážitkom.

💡 Slovo astronómia pochádza z gréckych slov ástron=hviezda, nómos=zákon a doslovne znamená zákon hviezd. Astronómia je veda o vesmíre a skúma vznik, vývoj, stavbu, pohyb, vzájomnú interakciu astronomických objektov aj procesy, ktoré ju vyvolávajú.

Observatórium je miesto na pozorovanie pozemských alebo vesmírnych úkazov. Astronomické observatórium je vedeckovýskumné pracovisko zamerané na systematické astronomické pozorovania. Tými známejšími na Slovensku sú predovšetkým Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre, Observatórium na Lomnickom štíte, Skalnatom plese a tiež v Starej Lesnej.

Observatórium na Lomnickom štíte je dôležitým vedeckým pracoviskom.Observatórium na Lomnickom štíte je dôležitým vedeckým pracoviskom.

Planetárium nie je kino, filmy v ňom však uvidíte

Ak ste v planetáriu nikdy neboli, tak si môžete byť istí, že pri prvom strete s fulldome projekciou hviezd a galaxií vami budú lomcovať snáď všetky dostupné pocity. Najskôr na okamih stratíte reč, hlavu vám zaplavia myšlienky na absolútnu malosť človeka vo vesmíre, aby nakoniec vašu myseľ opantal pocit neskutočnej ľahkosti bytia a čistý relax pod hviezdnou oblohou.

Na nebeské divadlo odohrávajúce sa na kupole budete hľadieť s nemým úžasom.Na nebeské divadlo odohrávajúce sa na kupole budete hľadieť s nemým úžasom.

Fulldome je označenie pre systém cirkulárnej projekcie obrazu. Preložené do ľudskej reči, ide o 360 ° projekciu na vnútornú polguľovitú klenbu s kruhovým pôdorysom (kupolu), ktorá je zavesená nad divákmi. Publikum si ju užíva v polosede. Najväčší rozdiel oproti plošnej filmovej projekcii je v zážitku. Fulldome digitálna projekcia vás doslova pohltí a vtiahne do deja. Niet sa preto čo čudovať, že okrem digitálnych planetárií s novodobým označením digitárium nachádza čoraz väčšie uplatnenie v oblasti vizualizácií, virtuálnej reality aj filmového priemyslu.

💡 Prvú fulldome projekciu videli diváci v roku 1983 a na svedomí ju mala spoločnosť First Evans & Sutherland Digistar.

Pri nahliadnutí do histórie však zistíme, že prezentácia vizuálneho diela v kupole nie je úplnou novinkou a v istej forme sa používala už za čias starých Rimanov, najmä pri tvorbe architektonických diel a historických budov, ktoré nám svojou krásou vyrážajú dych i v súčasnosti.

Planetáriá na Slovensku:

Po stopách hviezd sa vydáme pekne po poriadku, od západu až na východ. Naše putovanie začneme v Hlohovci a postupne prejdeme do Hurbanova, Žiaru nad Hronom, Prešova a Košíc.

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci tvorí viacero samostatných objektov.Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci tvorí viacero samostatných objektov.

História hvezdárstva v Hlohovci sa začala písať v roku 1954, kedy pár tamojších nadšencov založilo astronomický krúžok. Hvezdáreň vznikla v roku 1972. Od prvého ďalekohľadu, cez populárno–vedecké prednášky a vytvorenie mena na domácej i zahraničnej scéne sa hvezdáreň postupne vyformovala až do dnešnej podoby hvezdárne s planetáriom, ktorá od roku 2009 nesie v názve meno astronóma a jedného z najslávnejších Slovákov, Milana Rastislava Štefánika.

Hvezdáreň a planetárium M.R.štefánika v Hlohovci disponuje aj astronomickou pozorovateľňou.Hvezdáreň a planetárium M.R.štefánika v Hlohovci disponuje aj astronomickou pozorovateľňou.

Popri vedeckej činnosti sa v ňom venujú aj vzdelávaniu žiakov a samozrejme, na svoje si tu prídu aj rodičia s deťmi a široká verejnosť.

Zásluhu na tom má predovšetkým profesionálne planetárium s kapacitou 56 miest, ktoré umožňuje zobrazovať hviezdy, Slnko, Mesiac aj Mliečnu dráhu v rôznych obdobiach od severného pólu až po južný. Súčasťou projekcie je aj niekoľko menších projektov ako napríklad model Slnečnej sústavy, meteory a umelá družica Zeme či detailný pohľad na fascinujúce kométy. Lákadlom pre malých i veľkých návštevníkov je tiež teleskopické pozorovanie astronomických objektov.

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je miesto, kde sa oficiálne začal písať príbeh astronómie u nás.Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je miesto, kde sa oficiálne začal písať príbeh astronómie u nás.

Astronómia na Slovensku má kolísku v Hurbanove. V roku 1871 vzniklo v Hurbanove jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Za týmto počinom stál popredný vedec Dr. Mikuláš Thege.

V súčasnosti sa hurbanovská hvezdáreň venuje predovšetkým pozorovaniu a výskumnej práci. Počas svojej existencie jej pracovníci objavili až 11 nových asteroidov. V hľadáčiku ju však majú aj laici a nadšenci astronómie, ktorým pravidelne otvára svoje brány. Návštevníkov priťahuje múzeum, samotná hvezdáreň, kde je možné pozorovať oblohu, ale hlavne planetárium, ktorým sa Hurbanovo pýši od roku 1983. Planetárium s kapacitou 35 miest nabralo na atraktivite v roku 2015, kedy vymenilo optomechanickú techniku za digitálnu. V súčasnosti v programoch pre verejnosť ponúka zariadenie takmer dvadsiatku filmov pre rôzne vekové skupiny.

Hvezdáreň a planetárium Maximilána Hella v Žiari nad Hronom

Hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella zaujme už na prvý pohľad. Nielen zaujímavo vyriešeným vstupom a pekne upraveným nádvorím, ale aj prepracovaným interiérom, ktorý si vás získa už pri prvom stlačení kľučky na dverách. Privíta vás hviezdna mapa s podsvietením, prekrásna veľkorozmerná fotografia Zeme prezlečená za fotografickú stenu, dômyselne umiestnený obchodík so suvenírmi aj vkusná výstavka prístrojov.

Pri čakaní na začiatok predstavenia si môžete s deťmi zahrať astronomické pexeso, odvážiť sa na planetárnych váhach alebo preskúmať vesmírne dekorácie visiace zo stropu.

V útrobách budovy nájdete plne vybavenú hvezdáreň so špičkovou astronomickou technikou, ale predovšetkým modernú digitalizovanú hviezdnu sálu planetária, ktorá vám pootvorí pomyselné dvere do vesmíru. Je vybavená dvojprojektorovou technológiou s priemerom premietacej kupoly až 10 metrov. Návštevníci tak pod ňou môžu pohodlne objavovať detaily na povrchoch vesmírnych telies, ponoriť sa do tajov mytológie súhvezdí a naplno precítiť zážitok z premietania.

Hviezdna sála v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom disponuje digitálnou technikou.Hviezdna sála v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom disponuje digitálnou technikou.

Program pre širokú verejnosť zahŕňa graficky hodnotne spracované videá pre deti približne od 5. rokov veku, staršie deti, adolescentov, ale aj dospelých, ktorí si okrem videoprojekcií či pozorovania dennej a nočnej oblohy pomocou astronomickej optiky môžu užiť aj populárno–vedecké prednášky či besedy. Pozrite si program planetária v Žiari nad Hronom.

Okrem hviezdnej sály s kapacitou 56 miest a astronomickej pozorovateľne návštevníkov čaká aj trojica doplnkových sál. UFO sála, SCI-FI a prednášková sála pojmú naraz 30 až 40 návštevníkov, čo je ideálny stav predovšetkým pri väčších skupinách a školských výletoch. V najvyššie položenom mieste budovy, v astronomickej pozorovateľni, je uložená technika slúžiaca k bezprostrednému pozorovaniu diania na oblohe.

Kam na výlet v okolí Žiaru nad Hronom?

Ak už zavítate do planetária, bola by škoda rýchlo sa vracať domov. V okolí Žiaru nad Hronom si môžete pozrieť napr. Šášovský hrad či Arborétum Borová hora. Alebo ak cestujete smerom z Nitry, zastavte sa pri Benediktínskom opátstve v Hronskom Beňadiku.

Hvezdáreň a planetárium Prešov

Hvezdáreň a planetárium v Prešove.Hvezdáreň a planetárium v Prešove.

V hanbe nezostal ani východ našej krajiny a planetáriom sa pýši aj Prešov. Radi tu privítajú jednotlivcov, rodiny s deťmi aj väčšie či menšie skupiny. Program je navrhnutý pre širokú vekovú aj záujmovú škálu návštevníkov. Či už sem zavítate s úmyslom pozorovať oblohu pomocou ďalekohľadov, alebo si chcete užiť edukačno–relaxačné chvíle pri projekcii vo hviezdnej sále, jedno je isté, váš záujem o zábavu, vedomosti aj relax pod hviezdami tu nezostane bez povšimnutia.

Hviezdna sála v planetáriu v Prešove s projekčnou technikou Zeiss.Hviezdna sála v planetáriu v Prešove s projekčnou technikou Zeiss.

Pýchou planetária a hviezdnej sály s kapacitou 68 miest je projektor Zeiss ZKP-II, ktorý vhodne dopĺňa aj kupola s tou správnou veľkosťou, 10 metrov. A práve vďaka tejto kombinácii si návštevníci môžu užívať skvelú projekciu.

Zdržíte sa na noc? Ubytovať sa môžete priamo v centre Prešova:

Planetárium pri Slovenskom technickom múzeu Košice

Projekčná sála planetária pojme až 40 návštevníkov.Projekčná sála planetária pojme až 40 návštevníkov.

Planetárium je súčasť Slovenského technického múzea v Košiciach. Návštevníkom slúži od roku 1975. Na dobrodružnú cestu vesmírom sa tu vydáte pomocou projekčného planetária ZKP-II s dvomi projekčnými hlavami. Práve vďaka nim sa návštevníci poľahky oboznámia s fungovaním slnečnej sústavy, spoznajú mytologické príbehy hviezd letnej a zimnej oblohy a s pomocou skúsených lektorov sa dozvedia aj čo to o galaxiách a planétach.

V projekčnej sále planetária s kapacitou 40 miest pracovníci s radosťou zrealizujú tak populárno-vedecké, ako aj hudobno-relaxačné programy so schopnosťou na chvíľu vytrhnúť stresom gniaveného človeka dnešnej doby z reality života.

Náš TIP: Keď už budete na návšteve v metropole východu, inšpirujte sa aj ďalšími výletmi v článku: Neopozerané výlety v Košiciach a okolí, ktoré nesmú chýbať na vašom cestovateľskom zozname. Pokiaľ ide o ubytovanie, vybrať si môžete z pestrej ponuky apartmánov, penziónov i hotelov.

Deň hvezdární a planetárií

Raz ročne, cez víkend okolo jarnej rovnodennosti (20.marca), sa vo väčšine slovenských planetárií, hvezdární a astronomických inštitúcií uskutočňujú kultúrno-hvezdárske podujatia s cieľom spopularizovať astronómiu a poodhaliť tajomstvá vesmíru širokej verejnosti. Stačí si ustriehnuť dátum a aj vy sa môžete spolu s partnerom, kamarátkou či rodinkou zúčastniť Dňa hvezdární a planetárií.

Veľkí aj malí návštevníci budú môcť na vlastnej koži zažiť výber toho najzaujímavejšieho z astronomických programov, nebudú chýbať premietania videofilmov a praktické ukážky, odborné i zábavné prednášky, zaujímavosti zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru, a samozrejme, aj pozorovanie oblohy pomocou astronomickej techniky. Pozrite si Aktuálny program Dňa hvezdární a planetárií.

Patronát nad celým podujatím drží Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, ktoré sa starajú aj o ústrednú tému podujatí. Ôsmemu ročníka DHP napríklad dominoval život a dielo významného renesančného astronóma Mikuláša Kopernika (1473 – 1543), ktorého výročie narodenia si (550 rokov) sme si pripomenuli v roku 2023. 

Odkiaľ sa Deň planetárií vzal?

Medzinárodný deň hvezdární a planetárií (International Day of Planetariums) vznikol v roku 1991 v talianskej Brescii z iniciatívy tunajších nadšencov astronómie združených v Asociácii priateľov planetárií (Associazione Amici dei Planetari) a Medzinárodnej spoločnosti planetárií (International Planetarium Society, IPS). Plne medzinárodným dňom sa však stal až v roku 1995, kedy sa k iniciatíve pripojili aj ďalšie planetáriá v Európe.

Hlavným cieľom je povzbudiť vzájomnú spoluprácu v rámci komunity, ale i popularizovať planetáriá medzi širokou verejnosťou. Pôvodne sa oslavoval poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou, neskôr bol stanovený na druhú nedeľu v mesiaci, tento rok v našom kalendári pripadol na 19. marec. Skrátka a dobre, druhá polovica marca patrí oslave astronómie.

Planetáriá v Česku:

U našich najobľúbenejších susedov sa pozrieme na zúbok trojici planetárií. Od toho najbližšieho k hraniciam, ktoré na vás čaká v Brne, až po to najvzdialenejšie, ktoré bude asi rozumnejšie zaradiť si do dlhšieho programu, nakoľko cestovať niekoľko hodín do Prahy len za účelom pozretia filmu (aj keď skvelého) je trochu extrém. Rovno si k tomu hoďte aj pobyt a spoznajte Prahu aj z inej perspektívy. K tomu by sa vám mohol hodiť článok Praha, ako ju nepoznáte: 7 overených tipov od sprievodkyne.

Chcem spoznávať Prahu a potrebujem ubytovanie!

Hvezdáreň a planetárium Brno

Brnenské planetárium na vás čaká na vrchu Kraví hora.Brnenské planetárium na vás čaká na vrchu Kraví hora.

Nuda v Brne? Ale kdeže! V mestskej časti Brno-stred, v areáli uprostred parku na kopci Kraví hora tróni menší komplex budov, ktorý skrýva magické hviezdne tajomstvo. Hvezdáreň a planetárium Brno sa skladá z astronomickej pozorovateľne s ďalekohľadom, malého planetária a moderného digitária – hybridné planetárium s analógovým projektorom uprostred sály a s digitálnymi projektormi po jeho obvode.

V ponuke nájdete krásne spracované predstavenia, ktoré odľahčenou formou oboznámia deti s planétami a javmi na oblohe. Na svoje si prídu aj dospelí, ktorí sa môžu vydať za polárnou žiarou alebo objavovať najbližšie galaxie. Vstupenky na všetky predstavenia pre verejnosť si jednoducho zakúpite aj na webe, kde nájdete aj aktuálny program premietaní.

Brnenské planetárium má okrem širokého výberu programov aj veľmi pôsobivý interiér.Brnenské planetárium má okrem širokého výberu programov aj veľmi pôsobivý interiér.

Náš TIP: Brno má okrem hvezdárne a planetária množstvo ďalších krás, ktoré stoja za to. Preskúmajte ich v článku: Čo vidieť a zažiť v Brne? Od pamiatok po dobré pivo. Ak cestujete s deťmi, pozrite si aj 10 tipov na výlety s deťmi v Brne.

Ponuky ubytovania v Brne

Planetárium Ostrava

Ostravské planetárium je tretím najväčším planetáriom v Česku.Ostravské planetárium je tretím najväčším planetáriom v Česku.

Na západnom okraji Ostravy sa nachádza hvezdáreň a tretie najväčšie planetárium v Česku. Je označované aj ako hybridné, nakoľko disponuje kombináciou digitálnych dataprojektorov a optomechanického projekčného systému. Práve pomocou nich sa v sále planetária, nazývaného i sférické kino, pod jasnou hviezdnou oblohou odohrávajú najrôznejšie prednášky, projekcie aj hudobné programy. Planetárium nedávno prešlo rekonštrukciou a okrem novej projekčnej technológie sa návštevníci môžu tešiť aj na vynovenú kupolu a pohodlnejšie kreslá, ktoré ešte viac umocnia celý zážitok.

Okrem projekcií a programu vo sférickom kine tu môžete pozorovať aj skutočnú oblohu z kupole hvezdárne. Skvelou vychytávkou tiež je, že so vstupenkou do sférického kina máte automaticky vstup aj k jednotlivým expozíciám v objekte.

Planetárium Planetum Praha – Stromovka

Planetárium v pražskej Stromovke sa hrdí enormnou kapacitou premietacej sály. Naraz sa do nej zmestí až 210 návštevníkov.Planetárium v pražskej Stromovke sa hrdí enormnou kapacitou premietacej sály. Naraz sa do nej zmestí až 210 návštevníkov.

Planetárium Planetum Praha patrí k najväčším planetáriám sveta a v Čechách je jediné svojho druhu. Jeho hlavná sála sa môže pochváliť úctyhodnými rozmermi: sála má priemer 23,5 m, kupola je vysoká 15 m a naraz si nebeské divadlo môže užívať až neuveriteľných 210 osôb. Pri tých číslach ani niet divu, že sa jedná o najväčšiu projekčnú plochu v celej Českej republike. A to ešte nie je všetko, toto impozantné planetárium sa vie pochváliť najväčším rozlíšením obrazu v celej Európe a má našliapnuté ešte ďalej. Vo svojich odvážnych plánoch stať sa najmodernejším planetáriom na celom svete plánuje v blízkej dobe prejsť na unikátnu LED Dome technológiu, ktorá by mu mala zabezpečiť absolútne inovatívne technologické prvenstvo.

K tomu tu nájdete rôzne zážitkové inštalácie, modul Apollo 11 a deti určite poteší aj prehliadka raketoplánu Atlantis, kde si môžu na vlastnej koži vyskúšať ako sa cítili astronauti na palube a trebárs sa i vyfotiť v skafandri. Výlet do tohto planetária nie je hodinová záležitosť a ak si ho chcete dôkladne prezrieť a užiť v plnej kráse všetko, čo ponúka, vyhraďte si na to aspoň pol dňa.

Planetárium v Rakúsku:

Vraj stačí len hodinka jazdy autom či vlakom z Bratislavy do Viedne a pred očami sa nám zrazu objaví celkom iný svet. Nuž, nie sme si celkom istí, ako je to v iných sférach, no v oblasti planetárií to platí na sto percent, Bratislava totižto žiadne planetárium nemá. O to viac nás teší, že to viedenské nie je až tak ďaleko.

Zeissovo planetárium v Prátri

Planetárium nájdete priamo v areáli zábavného parku Práter.Planetárium nájdete priamo v areáli zábavného parku Práter.

Staňte sa svedkami elementárnej sily astronomických udalostí a zažite vrchol rozľahlosti vesmíru bez toho, aby ste sa hli z miesta. O váš vesmírny zážitok sa postará pokročilá technológia, ktorá vám ukáže mnohé tajné zákutia vesmíru. Planetárium sa nachádza priamo v areáli zábavného parku Práter a disponuje rozsiahlou ponukou projekcií pre všetky vekové kategórie. Môžete sa tu dozvedieť niečo o živote hviezd, načrieť do tajomstiev čiernej hmoty a keď zatúžite po hlbokej relaxácii, môžete si v sále pod hviezdami aj zacvičiť jogu.

Odrádza vás od skvelého zážitku neznalosť jazyka? Pokiaľ nie sú vaším cieľom priamo vedecké poznatky, ale postačí vám samotné a naozaj krásne nebeské divadlo, tak vedzte, že to vás samo o sebe vtiahne i bez toho, aby ste porozumeli jedinému slovu.

Ak sa vám zdá, že jeden deň je na prejdenie celej Viedne žalostne málo, poobzerajte sa po nejakom ubytovaní a svoj pobyt si o pár dní predĺžte.

Ubytovanie vo Viedni

Vedeli ste, že…?

 • Najmenej sporadických meteorov vídame na jar a najviac na jeseň
 • Za jasnej noci môžeme na oblohe voľným okom vidieť približne 5000 hviezd
 • Mikuláš Kopernik, astronóm a otec heliocentrického modelu, sa okrem astronómie venoval aj ekonomickým problémom a napísal traktáty o razení mincí a nákladoch na pečenie chleba
 • Voľným okom viete zahliadnuť aj planéty Venuša a Jupiter
 • Obloha na Saturne je modrá

Hora Mauna Kea na Havaji.Hora Mauna Kea na Havaji.

 • Najväčší ďalekohľad sveta je na hore Mauna Kea na Havaji
 • Najstaršia hvezdáreň sa nachádza v Južnej Kórei a fungovať začala v roku 72 n.l.
 • Každý rok dopadne zo Slnka na Zem 10 000-krát viac energie, ako je jej ročná spotreba ľudstvom
 • Väčšina hviezd je pri pozorovaní voľným okom príliš matná a Slnko príliš jasné, aby sme vedeli spoľahlivo rozoznať ich skutočné farby
 • Najdlhšie pozorovanie úplného zatmenia Slnka trvalo 74 minút a uskutočnilo sa na palube nadzvukového lietadla
 • Existencia meteoritov bola spochybňovaná až do konca 18.storočia
 • Najstaršie pravdepodobné zobrazenie hviezdnej oblohy s fázami Mesiaca a hviezdokopou Plejády vzniklo pred 3600 rokmi
 • Jedna z novoobjavených planétok je nazvaná podľa Slovenska. Planétka má veľkosť 50 km a jej oficiálny názov znie 1807 Slovakia. Objavil ju slovenský astronóm Milan Antal 20. októbra 1971 z Observatória na Skalnatom Plese a od roku 1973 je jej názov uznaný aj Medzinárodnou astronomickou úniou

Slávna autorka ešte slávnejšej série o Harrym Potterovi sa pri tvorbe mien postáv inšpirovala názvami hviezd a súhvezdí.Slávna autorka ešte slávnejšej série o Harrym Potterovi sa pri tvorbe mien postáv inšpirovala názvami hviezd a súhvezdí.

 • Autorka populárnych kníh o Harrym Potterovi, J.K.Rowlingová, sa pri tvorbe mien jednotlivých postáv inšpirovala aj názvami reálnych hviezd či súhvezdí. Typickými príkladmi sú postavy Bellatrix Lestrangeová, ktorá dostala meno po tretej najjasnejšej hviezde súhvezdia Orion, ďalej Draco Malfoy, ktorého krstné meno je latinským názvom súhvezdia Drak, a nakoniec Sirius Black, ktorý sa o meno delí s najjasnejšou hviezdou nočnej oblohy zo súhvezdia Veľký pes, ktoré tiež nie je náhodné. ;)

Pár dobrých rád, ako si projekciu v planetáriu čo najviac užiť:

 • Ak narazíte na planetárium, v ktorom nemáte pridelené konkrétne miesto na sedenie, netlačte sa do sály za účelom jeho výberu. Vďaka tvaru miestnosti a sedadiel i polohe v polosede budete mať z každého miesta v miestnosti dokonalý výhľad na celé nebeské divadlo.
 • Relaxujte! Predstavenie je väčšinou zložené z viacerých častí, kde okrem filmu premietaného na kupolu s množstvom užitočných informácii budú premietané aj hviezdy, galaxie, hmloviny a iné vesmírne krásy, ktorých pomalý pohyb po kupole spolu s jemnou hudbou v pozadí je ako balzam na dušu.
 • Ak sa vám počas projekcie náhodou zatočí hlava, stačí sa len na okamih pozrieť na malé červené svetielko v priestore nad dverami alebo len uprieť zrak na jeden bod a závrat ustúpi. Červené svetielko ostáva svietiť počas celého trvania projekcie.
 • Mobil nechajte v taške a buďte mysľou prítomní v danom okamihu… áno, vieme, zachytávanie vecí na mobilný telefón a kontrolovanie času na inteligentných hodinkách je bežnou súčasťou života, no v tmavej zatemnenej miestnosti budú tieto osvetlené predmety pôsobiť ako päsť na oko. Za tých pár desiatok minút vám nič neutečie.
 • To isté platí aj o fotení, ak si aj nejakým zázrakom nebadane odomknete mobil, stlačením spúšte len zbytočne osvetlíte celú miestnosť, čím znepríjemníte projekciu aj ďalším návštevníkom.
 • Pred samotným premietaním navštívte toaletu (hlavne s deťmi), aby ste počas programu zbytočne neotvárali dvere a nevpúšťali do sály svetlo.
 • Po skončení projekcie si ešte chvíľku poležte v pohodlnom kresle, svetlo v miestnosti bude pridávané pozvoľna až do úplného rozsvietenia. Keďže ste pár desiatok minút sedeli v tme, vaše oči si na ňu privykli. Pri rozsvietení sa preto odporúča oči na chvíľu privrieť, aby to pre zrak nebol až taký šok.

Ku hviezdam a ešte ďalej!Ku hviezdam a ešte ďalej!

Vesmír je vraj nekonečný a plný najrozmanitejších záhad a aj keď ako ľudstvo toho o ňom vieme naozaj veľa, stále nevieme dosť. Avšak aj vďaka astronómii, neúnavným astronómom, hvezdárňam a planetáriám je aj ten nekonečný vesmír k nám bežným smrteľníkom každým dňom o kúsoček bližšie. Veríme, že sme vás týmto článkom inšpirovali a do nejakého planetária sa vyberiete, či už počas Dní hvezdární a planetárií, alebo len tak hocikedy a na vlastnú päsť.

Zdroje textov a fotografií: http://www.planetarium.sk/, https://astropresov.sk/, http://planetaria.sk/, www.suh.sk, www.stm-ke.sk, http://hvezdaren.org/, shutterstock.com, wikipedia.org, https://www.hvezdarna.cz/ https://www.planetum.cz/

Ako sa vám článok páčil?

Martina Matejovičová

Šialená duša, čo žiť skúša. Milujem slobodu, život, prírodu a knihy. Zbožňujem jeseň, bubnovanie dažďových kvapiek na strechy budov, filmy a písanie. Rada objavujem čarovné zákutia a výhľady, ktoré berú dych. Deň si spríjemňujem počúvaním hudby a všetko to zalievam hektolitrami kávy a čaju. :) 

Zaujal vás článok? Toto sa vám bude páčiť!