Buďme k sebe dobrí: Ako pomôcť zdravotníckym zariadeniam, ktoré nám zachraňujú životy?

Buďme k sebe dobrí: Ako pomôcť zdravotníckym zariadeniam, ktoré nám zachraňujú životy?

Zľavomat.sk 24. 3. 2020

V týchto dňoch mnohí podliehame panike, sústredíme sa na seba a zabúdame, že niektorí nás potrebujú viac, než inokedy. Nezabúdajme byť ľuďmi a pomôžme si najviac, ako sa len dá. Každý vie prispieť svojou troškou k tomu, aby sme obdobie vírusu COVID-19 zvládli. Aké sú možnosti?

POMOC ZDRAVOTNÍKOM A CELÉMU SLOVENSKU

Všetkého je nedostatok. Napriek enormnej snahe slovenských zdravotníkov je potrebné im pomôcť. Množia sa správy o chýbajúcich zdravotníckych pomôckach, ktoré častokrát nemajú ani samotní zdravotníci, aby sa chránili. Spojme sa preto všetci, ktorí vieme a chceme pomôcť Slovensku zvládnuť toto ťažké obdobie a prostredníctvom finančnej alebo materiálnej pomoci doplniť chýbajúci zdravotnícky materiál tam, kde systém nestíha.

Kto pomôže Slovensku

Projekt „Kto pomôže Slovensku“ pomáha slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Zapojiť sa môže každý, kto chce a môže.

Chcete pomôcť? Urobíte tak TU!

HackVirus

Táto občianska iniciatíva hľadá a spája najlepšie nápady v boji proti COVID-19, pričom najlepšie riešenia zrealizujú IT experti počas virtuálneho hackatonu. Tie budú následne zadarmo odovzdané Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tak spojme hlavy dokopy! Veď aj váš nápad môže pomôcť zlepšiť kritickú situáciu v súvislosti s aktuálnou pandémiou.

Prispejte aj vy svojím nápadom, ktorí môže pomôcť všetkým!

Pomôž nemocnici

Tento nápad realizujú aktuálne vo svete už mnohí a my sme radi, že prišiel aj na Slovensko. V tomto prípade sa jedná o výrobu a distribúciu špeciálnych ochranných štítov pre zdravotnícky personál, ktoré sa vyrábajú pomocou 3D tlačiarní. Máte 3D tlačiareň? Pomôžte! Prípadne prispejte na výroby týchto šikovných pomôcok. Náklady na výrobu jedného štítu sú 5 €, no jeho pomoc je nevyčísliteľná.

Potrebujeme nemocnice a nemocnice potrebujú zase nás!

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!