Jak rozliczać promocje na Slevomacie. Instrukcja dla Waszych księgowych

Najczęściej zadawane pytania:

  • Kiedy (z księgowego punktu widzenia) przyjmuję pieniądze za vouchery?

Pieniądze przyjmujesz już w momencie, kiedy gość płaci za wykupiony voucher. Wpływają one na konto bankowe Slevomatu. Dostęp do Interfejsu Partnera pozwala na swobodne przeglądanie dokonanych płatności, abyś mógł wystawić swoim gościom faktury VAT. Jeśli chcesz pobrać zestawienie płatności, wystarczy jedynie kliknąć na promocję, wybrać opcję „Przegląd Płatności“, a następnie „Pobierz Przegląd Płatności do Excela“.

  • Kiedy voucher jest objęty rozliczeniem?

Łączny przychód (pomniejszony o prowizję i wartość niewykorzystanych voucherów) jest wypłacany stopniowo wg daty zrealizowania kolejnych voucherów. Voucher jest automatycznie realizowany w dniu przyjazdu gościa, a następnie zrealizowane vouchery są rozliczane 3 razy w miesiącu – 1., 10. i 20. dnia każdego miesiąca.

  • Kiedy otrzymam pieniądze za rezerwacje?

Pieniądze za zrealizowane vouchery przelewane są przez nas 3 razy w miesiącu – 2., 11. i 21. dnia każdego miesiąca. Jeśli data wypada w dzień wolny od pracy, pieniądze są przesyłane w kolejnym dniu roboczym.

  • Jak wygląda sytuacja z niewykorzystanymi voucherami?

100% wartości niewykorzystanych voucherów pozostaje w Slevomacie, a w związku z tym informacja o nich pojawi się na końcowej fakturze prowizyjnej. Niewykorzystane vouchery są więc dla Ciebie najpierw przychodem (środki otrzymasz na konto bankowe Slevomatu), a jeśli Klient nie wykorzysta vouchera, 100% wartości vouchera pojawi się na fakturze prowizyjnej jako koszt. Kwoty się kompensują. Jeśli jesteś płatnikiem, zapłaciłeś podatek VAT od sprzedanego vouchera, aczkolwiek kwota ta będzie dla Ciebie ponownie kosztem, dlatego VAT jest zwracany z naszą fakturą. Niewykorzystane vouchery są oznaczone na fakturze i w umowie jako „Specjalne Wynagrodzenie Usługodawcy“.

  • Kto wystawia faktury VAT dla gości?

Zawsze hotel. Stosunek między gościem a Tobą jest taki sam, jak gdybyś sprzedawał daną usługę bezpośrednio.

  • Jaka jest data świadczenia podlegającego opodatkowaniu przy wystawianiu faktur dla gości?

Zawsze będzie to data przyjęcia płatności na rachunek, a więc moment, kiedy gość wpłacił pieniądze na rachunek Slevomatu.