Obchodný zástupca pre Bratislavu

Bratislava
Full-time

Hľadáme človeka so silným zápalom, dravosťou a vnútornou motiváciou, ktorý má záujem pracovať v mladom tíme v E‑commerce prostredí.

Hľadáme kreatívca, ktorý dokáže rýchlo pochopiť špecifiká rôznych oblastí biznisu a je schopný priniesť inšpiratívnu ponuku, výhodnú pre všetky strany.

Sme slobodná firma, ktorá poskytuje svojim zamestnancom časovú flexibilitu a priestor pre realizáciu svojich nápadov bez zbytočných formalít.

Tvojou náplňou práce bude:

 • vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
 • sledovanie aktuálnych trendov v segmente a konkurenčných aktivít
 • nastavovanie ponúk s obchodnými partnermi
 • práca s našim interným systémom
 • starostlivosť a udržiavanie vzťahov v rámci vytvoreného obchodného portfólia

Požadujeme:

 • vynikajúce organizačné, komunikačné a obchodnícke zručnosti
 • predchádzajúce skúsenosti s akvizičnou činnosťou na pozícií obchodníka
 • základnú orientáciu v E‑commerce biznis prostredí
 • kreatívny, konzultatívny štýl predaja
 • silnú vnútornú motiváciu, proaktívny prístup k práci, orientáciu na výsledky

Ponúkame:

 • uvoľnené, neformálne pracovné prostredie
 • mladý kolektív tých najlepších ľudí vo svojom obore, možnosť učiť sa
 • kredity na ľubovoľné ponuky zo stránky Zľavomat-u 
 • pravidelné firemné teambuildingy a iné žážitkové akcie
 • možnosť mať v práci aj domáceho miláčika ;)
 • mzdu od 1000€/ mesiac fix + variabilná zložka

Ak ťa zaujala naša pracovná ponuka, zašli svoj životopis na romana.hylova@zlavomat.sk ! :)

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

Zaslaním životopisu a jeho príloh udeľujem súhlas spoločnosti Slevomat.cz, s.r.o. konajúci v Slovenskej republike prostredníctvom Slevomat.cz, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 46 031 103, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1938/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania, ich prílohách alebo iným spôsobom za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenom prevádzkovateľom a realizácie výberových konaní na voľné pracovné pozície po dobu 3 rokov od udelenia tohto súhlasu.

Osobné údaje, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi sú pravdivé, úplné a aktuálne

Ako prebieha výberové konanie