Manažér oddelenia zákazníckej podpory

Bratislava
Full-time

Na prvom mieste je vždy spokojný zákazník. A týmto sa riadi nielen zákaznícka podpora, ale aj celý Zľavomat, ktorý za každých okolností garantuje 100 % spokojnosť. Hľadáme manažéra pre vedenie tímu zákazníckej podpory, lídra s vysokou prozákazníckou orientáciou a prirodzeným profesionálnym vystupovaním. Človeka, ktorý zachová pokoj a dokáže vyriešiť aj požiadavky toho najnáročnejšieho zákazníka, stane sa oporou pre svoj tím, zároveň bude našich kolegov každodenne motivovať a prirodzene viesť.

Náplň práce bude:

 • Zodpovednosť za vedenie tímu zákazníckej podpory, ktorý má 6 členov
 • Podpora, koučing tímu, riešenie náročných zákazníkov
 • Riešenie reklamácií a vytváranie reportov
 • Poskytovanie informácií zákazníkom spoločnosti, telefonická a mailová komunikácia
 • Zlepšovanie efektivity práce zákazníckej podpory a tvorba metodických pokynov pre kontakt so zákazníkmi
 • Kontrolné mechanizmy
 • Práca s interným informačným systémom
 • Komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti

Požadujeme:

 • Výborné manažérske zručnosti a skúsenosť s vedením tímu zákazníckej podpory
 • Vysokú prozákaznícku orientáciu
 • Výborné komunikačné zručnosti a reprezentatívne vystupovanie
 • Bezchybný písomný prejav
 • Analytické myslenie

Ponúkame:

 • pohodová, priateľská atmosféra
 • otvorená firemná kultúra a zamestnanecké benefity (ovocné dni, kredity, masáže na pracovisku :) )
 • nástup: dohodou
 • home office
 • mzda od 1 000€ – resp. dohodou v závislosti od predchádzajúcich skúseností

V prípade záujmu prosím zašli svoj životopis na romana.hylova@zlavomat.sk

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“)

Zaslaním životopisu a jeho príloh udeľujem súhlas spoločnosti Slevomat.cz, s.r.o. konajúci v Slovenskej republike prostredníctvom Slevomat.cz, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 46 031 103, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1938/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania, ich prílohách alebo iným spôsobom za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenom prevádzkovateľom a realizácie výberových konaní na voľné pracovné pozície po dobu 3 rokov od udelenia tohto súhlasu.

Osobné údaje, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi sú pravdivé, úplné a aktuálne