Doliansky historický chodník

Obec Doľany pretína Doliansky historický chodník, ktorý mapuje život v samotnej obci, ale aj život významných historických dejateľov, ktorí v Doľanoch žili. Medzi jednotlivé zastávky patrí napríklad pomník Juraja Fándlyho, rodičovský dom Juraja Fándlyho, mestská veža – Zvonica, alebo aj rodičovský dom Juraja Palkoviča.