Rodný dom Jána Hollého

Dom v Borskom Mikuláši, v ktorom sa narodil slovenský básnik Ján Hollý, bol postavený v druhej polovici 18. storočia. V roku 1957 ho zrekonštruovali dali do pôvodného stavu a vo vnútri zriadili pamätnú izbu.