Uložiť Uložené

Kaštieľ v Bytči

Renesančná stavba so sobášnym palácom v centre obce Bytča patrí medzi najvýznamnejšie a architektonicky najpôsobivejšie feudálne sídla na Slovensku. V roku 1970 bolo zapísané do zoznamu národných kultúrnych pamiatok UNESCO. Kaštieľ bol postavený v 16. storočí na miestne pôvodného menšieho hradu (obytná veža s dvorcom). V súčasnosti je prístupný širokej verejnosti a prehliadka jeho starobylých priestorov je doplnená stálou expozíciou, ktorá je venovaná dejinám vyšších vrstiev v spoločnosti a tiež pamiatkam UNESCO na Slovensku. 

Hore