Uložiť Uložené

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Ohúri vás výtvarné umenie 20. storočia, ale aj súčasných umelcov trenčianskeho regiónu a v neposlednom rade výrazné dielo Miloša Alexandra Bazovského, po ktorom je galéria pomenovaná. Okrem toho sa tu pravidelne konajú hudobné vystúpenia, premietajú sa filmy a svoj priestor dostáva i umelecké slovo.

Foto: www.visittrencin.sk 

Hore