Uložiť Uložené

Obchodná Akadémia v Trenčíne

Budova momentálne slúži ako Stredná obchodná škola a navrhol ju v roku 1932 architekt Ferdinand Silberstein – Silvan. Jej stavba bola dokončená v roku 1937. V novej štvrti Sihoť, ktorá patrila medzi najväčšie moderné urbanistické projekty, vytvára monumentálne a dominantné nárožie. Hmotové riešenie, funkcionalistické priečelia, veľkorysé schodisko, funkčnosť a estetika zaraďuje objekt k architektonicky najvýraznejším svojej doby v meste. Stala sa určitým symbolom perspektívy prosperity miest a vo svojom čase predstavovala najmodernejšiu školskú budovu na Slovensku. Budova je v súčasnosti pamiatkovo chránená.

Tím Trenčín Európske hlavné mesto kultúry 2026 pripravil pre návštevníkov mesta interaktívnu mapu dostupnú aj v mobilnom telefóne, vďaka ktorej môžete zažiť rôzne prechádzky mestom. 

Hore