Uložiť Uložené

Nová synagóga

Neologická synagóga v Žiline prešla viacerými funkciami a rekonštrukciami a v súčasnosti plní úlohu výstavného priestoru pre súčasné umenie a ďalšie kultúrne aktivity.

Sídli v Žiline na Hurbanovej ulici. Je dielom nemeckého architekta prof. dr. Petre Behrensa (1868 – 1940). Autor sa pri architektonickom návrhu inšpiroval hrobom Ráchel, ktorý sa nachádza medzi Jeruzaleom a Betlehemom.

Svoj účel ako židovská synagóga plnila budova až do 2. svetovej vojne. Po zákaze Židom vstupovať do podnikov v meste fungovala bývalá zimná modlitebňa ako improvizovaný bar, neskôr podľa historických prameňov aj ako sklad obilia a nábytku. Po vojne bola prestavaná na divadelnú a koncertnú sálu, aulu vysokej školy dopravnej, neskôr, až do roku 2010 ako kino.

Interiér sa mnohými prestavbami zmenil na nepoznanie. Pre účely prevádzky auly a kina bol pôvodný vnútorný priestor nahradený vloženým interiérom, ktorý pozmenil tiež dispozičné riešenie priestoru. V roku 2012 začalo s rekonštrukciou synagógy Občianske združenie Truc sphérique.

Rekonštrukcia rešpektuje kultúrne a architektonické dedičstvo, ktoré budova neologickej synagógy predstavuje. V roku 2017 bola dokončená a v roku 2018 získala cenu CE.ZA.AR v kategórii obnova a prestavba. Od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou (zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok dňa 5. 11. 1963 pod číslom 89/1963). V ankete v roku 2000 ju architekti zaradili medzi 5 najdôležitejších občianskych stavieb 20. storočia na Slovensku.

Foto: www.novasynagoga.sk 

Hore