Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline, prvá písomná zmienka o nej pochádza už z roku 1299. Verejnosti je sprístupnených 650 m z celkovej dĺžky 1900 m. Prehliadková trasa prechádza cez mohutné riečne chodby, ktoré sú prepojené strmými úsekmi. Jej prvá časť vedie cez priestory so sintrovou výzdobou a druhú časť tvoria zaľadnené priestory.

Rozdiely teplôt medzi vonkajším prostredím a jaskyňou, ako aj celkové prevýšenie predstavujú určitú záťaž na ľudský organizmus. Aby vaša aklimatizácia na priestory jaskyne prebehla bez problémov, je vhodné, aby ste boli pred návštevou jaskyne dostatočne oddýchnutí a počas prehliadky mali na sebe teplejšie oblečenie a pevnú obuv. Počas nej sa od sprievodcu dozviete zaujímavé informácie o vzniku jaskynných priestorov a sintrovej výzdoby aj o podmienkach zaľadnenia jaskyne.