Čo ste o Slovenskom národnom povstaní možno (ne)vedeli

Čo ste o Slovenskom národnom povstaní možno (ne)vedeli

Zľavomat.sk 10. 10. 2019

V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie začiatku organizovaného ozbrojeného povstania proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky – Slovenské národné povstanie. To sa stalo neoddeliteľnou súčasťou celoeurópskej antifašistickej rezistencie počas 2. svetovej vojny. V nasledujúcom článku sa dočítate, čo povstaniu predchádzalo, kto bol jeho iniciátorom a aj to, prečo sa začalo predčasne.

ČO VIEDLO K SNP?

Udalostiam, ktoré sa začali diať 29. augusta 1944 predchádzala situácia vo svete, ktorá si vynútila vznik antihitlerovskej koalície s cieľom zničiť fašizmus a jeho režim. Jej predstavitelia z bývalej ČSR prijali program obnovenia republiky a po podpísaní dohody v októbri 1939 vznikla Československá armáda vo Francúzsku. O rok neskôr vznikla aj Československá jednotka bojového letectva vo Veľkej Británii a ustanovila sa československá exilová vláda na čele s Edvardom Benešom.

VIANOČNÁ DOHODA

Pred povstaním realizovali partizánski velitelia ozbrojené útoky na fašistov, čím sa predčasne dostali do konfliktu s nimi aj ich satelitnou vládou na čele s Jozefom Tisom. Jednotlivým odbojovým jednotkám chýbala výraznejšia spolupráca, ktorá by pomohla lepšej organizácii SNP. Na Slovensku sa okrem toho formovali aj iné prúdy odporu proti fašizmu a už počas roku 1943 bolo jasné, že zložky rezistencie sa musia zjednotiť, aby dosiahli úspech.  Stalo sa tak v decembri 1943 v Londýne, keď sa komunistický odboj a členovia odboja podporujúci Benešovu exilovú vládu, museli dohodnúť na spoločnom postupe – vytvorili ilegálnu Slovenskú národnú radu spolu s jej programom pod názvom “Vianočná dohoda”.

VOJENSKÉ PRÍPRAVY POVSTANIA

V marci 1944 poverila exilová vláda ČSR prípravami povstania Jána Goliana, s ktorým spolupracovala aj ilegálna SNR. Jeho novovzniknuté ilegálne Vojenské ústredie sa od mája 1944 venovalo organizačnému pripravovaniu ozbrojeného celonárodného povstania, ktoré však nakoniec vypuklo skôr, ako sa pôvodne plánovalo.

ZAČIATOK POVSTANIA

Predčasný začiatok SNP spôsobilo nečakané prekročenie slovenskýck hraníc nemeckými okupačnými vojskami 29. augusta 1944. V ten večer, Ján Golian vydal rozkaz, aby jednotky slovenskej armády kládli fašistom odpor. To znamenalo začiatok SNP, napriek tomu, že bolo ešte v štádiu príprav.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

Prvé boje sa odohrali pri Žiline, odkiaľ na druhý deň žilinská posádka povstaleckej armády ustúpila do Strečnianskej tiesňavy. Napriek tomu, že sa Nemcom podarilo obsadiť veľkú časť územia, podarilo sa stabilizovať povstaleckú obranu a aj vďaka karpatsko-duklianskej operácii Sovietskej armády, ktorá sa začala 8. septembra 1944, sa podarilo vytlačiť nemecké úderné jednotky z východného Slovenska a zo severovýchodného úseku povstaleckého frontu.

POVSTALECKÁ KRÍZA A KONIEC SNP

Napriek tomu všetkému mali nemecké okupačné vojská značnú technickú prevahu nad povstalcami, ktorá vyústila do krízovej situácie v povstaleckej obrane. Po začatí ofenzívy 18. divízie SS a dobití Detvy a Zvolena (22., 26. októbra 1944) sa obrana povstaleckého územia postupne rozpadla. 27. októbra 1944 sa povstanie oficiálne skončilo, keď Nemci obsadili aj Banskú Bystricu. Napriek zložitosti celej situácie sa povstalci hrdinsky bránili celé 2 mesiace. Po nich museli stiahnuť do hôr a prešli na partizánsky spôsob boja, a mnohé jednotky  bojovali až do oslobodenia na jar 1945. 

SNP V ČÍSLACH

  • SNP trvalo 60 dní – od 29. augusta do 27. októbra 1944 
  • proti nemeckej presile sa bránilo 60 000 vojakov armády a skoro 20 000 partizánov
  • bojov sa zúčastnili príslušníci až 33 národov
  • podľa odhadov počas SNP zahynulo 10 000–15 000 povstalcov

Slovenské národné povstanie sa stalo jednou z kľúčových udalostí slovenských dejín. Najmä vďaka nemu sa Slovensko nakoniec stalo súčasťou víťaznej spojeneckej koalície na konci vojny, a to aj napriek tomu že počas celej vojny bolo Slovensko štátom, ktorého vláda na čele s Jozefom Tisom aktívne spolupracovala a kolaborovala s nechutným fašistickým režimom Adolfa Hitlera.

VEDELI STE ŽE: 

  • deportácie slovenských Židov prebiehali v dvoch fázach? Prvá fáza prebiehala od 25. marca 1942 do 20. októbra 1942. Počas nej bolo transportovaných 57 628 Židov. Druhá vlna deportácií začala 30. septembra 1944, čiže mesiac po vypuknutí Slovenského národného povstania a do konca vojny vyviezli ešte ďalších približne 13 500 Židov, pričom za každú deportovanú osobu mal slovenský režim zaplatiť Nemecku 500 mariek ako tzv. osídľovací poplatok. V dôsledku deportácií z územia Slovenska zahynulo v koncentračných  táboroch viac ako 70 000 židovských občanov. 
  • keď už bolo po vojne, komunistický režim si “privlastnil” SNP na legitimizáciu toho, prečo by práve oni mali byť hlavnou silou, ktorá sa dostane k moci? Začali preto tvrdiť, že SNP bolo začiatkom národnej demokratickej revolúcie, ktorá viedla k “Víťaznému februáru” v roku 1948, keď komunisti  prebrali moc v krajine a nastala totalita. 

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!