Uložiť Uložené

Karpatská drevená cesta

Karpatská drevená cesta ponúka viac ako 300 km výnimočného putovania po takmer 50 objektoch drevenej sakrálnej ľudovej architektúry slovensko-poľského pohraničia. Ide o unikátne drevené sakrálne objekty európskeho a svetového významu. Drevené kostolíky sú vzácne kresťanské sakrálne pamiatky patriace svojou originálnosťou a technicko-umeleckým stvárnením do klenotnice svetovej kultúry. 

Hore