Uložiť Uložené

Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline vznikla v roku 1924. Je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým, metodickým a odborno-poradenským strediskom pre verejné knižnice v okresoch Žilina a Bytča a regionálne knižnice Žilinského kraja. V roku 2006 sa stala prvou verejnou knižnicou s najväčším počtom výpožičiek a návštevníkov na Slovensku. 

Ako jediná regionálna knižnica v rámci kraja poskytuje služby letnej čitárne. Návštevníkom poskytuje fond zvukových kníh pre zrakovo znevýhodnených používateľovverejne prístupný internet pre slabozrakých a nevidiacich.

Taktiež ponúka službu elektronickej knižnice Bibliomédias, ktorá umožňuje vypožičiavanie hudobných nahrávok, audiokníh, e‑kníh, hudobných videí priamo z vášho domu.

Je jednou z dvoch verejných knižníc na Slovensku, kde British council v Bratislave zriadil Britské centrum na podporu výučby a štúdia anglického jazyka a súčasnej britskej literatúry. V priestoroch knižnice je zriadené kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR. Knižnica má viacero pobočiek v okrajových častiach mesta. V priestoroch knižnice a jej pobočiek je bezbariérový prístup.

Text: www.tikzilina.eu

Foto: Facebook Krajská knižnica v Žiline 

Hore