Archeologické múzeum SNM

Toto múzeum sa zameriava na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. Múzeum má celoštátnu pôsobnosť. V zbierke návštevníci majú možnosť nájsť množstvo vzácnych nálezov z oblastí Slovenska od praveku až po novovek. Archeologické múzeum sídli na Žižkovej ul.12 v Bratislave.