Dnešný oslávenec nepotrebuje gratulácie, ale činy

Dnešný oslávenec nepotrebuje gratulácie, ale činy

Zľavomat.sk 22. 4. 2020

Je to už 50 rokov, čo oslavujeme sviatok niekoho alebo skôr niečoho veľmi výnimočného – našej Zeme. Sviatok, pôvodne zameraný na oslavu príchodu jari nám dnes pripomína našu zodpovednosť voči životnému prostrediu, na ktoré má bohužiaľ ľudská aktivita mnohé devastačné účinky.

Naša Zem na tom nie je dobre

My ľudia sa s našou Zemou príliš nemaznáme. Meníme vzhľad krajiny, vo veľkom ťažíme lesy, likvidujeme cenné biotopy, znečisťujeme vodu, znečisťujeme prírodu, dokonca aj chránené územia odpadkami. Do prírody sa čoraz viac dostávajú toxické chemické látky, plasty a ropa zamorili prakticky všetky oceány a moria sveta. Rozsiahle odlesňovanie a jednostranné obrábanie kvôli pestovaniu poľnohospohodár­skych plodín oberá našu planétu o dôležité „pľúca Zeme“, vysúša a devastuje pôdu.

Väčšina vedcov sa zhoduje v tom, že aj prebiehajúce klimatické zmeny sú spôsobené ľudskou činnosťou a to najmä vypúšťaním skleníkových plynov do atmosféry. Dôsledky sa už prejavujú. Eko­logická rovnováha prakticky prestáva existovať.

Foto: shutterstockFoto: shutterstock

Urob aj ty dobrý skutok pre našu planétu

Hromadné upratovanie, čistenie lesov či povodia riek od odpadu v skupinách si bohužiaľ v čase pandémia nemôžeme dovoliť realizovať. O to viac je potrebné, aby sme sa zapojili ako jednotlivci. Naša planéta nám v týchto ťažkých dňoch pomáha uvoľniť zaťaženú myseľ, načerpať energiu a dobiť baterky – pomôžme aj my jej,   veď máme u nej nesplatiteľný dlh. Pridaj sa aj ty k našej výzve a daruj jeden malý dobrý skutok nielen na Deň Zeme.

Ako ešte môžeš pomôcť?

Pridaj sa do jednej zo zelených iniciatív na Slovensku:

 • Inštitút Cirkulárnej ekonomiky - nezisková organizácia sa snaží o prechod z lineárnej ekonomiky na cirkulárnu, o minimalizovanie odpadu a využívanie materiálov, ktoré už existujú. Šíri osvetu o ekologických problémoch na školách a v spolupráci s firmami navrhuje konkrétne produkty a cirkulárne riešenia pre menší dopad na životné prostredie. Worskopom Festival bez odpadu pomohli podujatiam ako Dobrý Trh, Pohoda Festival či Street Food Park minimalizovať množstvo vyprodukovaného odpadu. 
 • Zelená hliadka - občianska iniciatíva vznika ako reakcia na nečistotu a neporiadok v meste. Združuje a motivuje ľudí, aby sa angažovali v prospech svojho životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú množiť odpadky na uliciach. Poukazuje aj na premnoženie reklamných zariadení v Bratislave, ktoré často zaberajú verejný priestor. Známi sú tiež starostlivosťou o priestor bývalej železničnej stanice Filiálka, ktorú chcú zmeniť na príjemnú zelenú zónu vyhľadávanú nielen Bratislavčanmi. 

Foto: facebooková stárnka Zelenej hliadkyFoto: facebooková stárnka Zelenej hliadky

 • Wastebusters - projekt manželského páru, ktorý sa snaží minimalizovať odpad v prírode tým, že denne zo zeme zdvihne aspoň jeden kus odpadu. A keďže tak robí cestou do práce, školy, obchodu, či kina, vždy mu to zaberie iba zopár sekúnd. Snažia sa ľudí motivovať, aby sa problematikou odpadu zaoberali a nezatvárali pred ňou oči.    
 • Lesohospodárske zoskupenie Vlk - Lesoochranárske zoskupenie VLK vzniklo ako iniciatíva na záchranu prirodzeného lesa na Zemi ako základnej povinnosti našej generácie voči nasledujúcim generáciám. Ich poslaním je záchrana prirodzeného lesa – vrátane všetkej fauny a flóry. Snaží sa dosiahnuť, aby najmenej 10 % územia Slovenska bolo určených na ochranu prirodzených procesov, bez ľudských zásahov. Ich prioritami  sú vytváranie súkromných bezzásahových rezervácií, odhaľovanie nelegálne činnosti v lesoch a zastavenie  ťažby zvyškov najkrajších lesov.

Foto: facebooková stránka lesoochranárskeho zoskupenia VlkFoto: facebooková stránka lesoochranárskeho zoskupenia Vlk

 • Živica - mimovládna nezisková organizácia (sídliaca okrem Bratislavy a Zvolena aj v Zaježovej) sa snaží predovšetkým inšpirovať k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Prináša inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti – a to aj formou príkladov a praktických riešení.
 • My sme les - občianska iniciatíva združuje ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku. Zvyšujú povedomie verejnosti o problematike odlesňovania a vyzývajú ľudí k aktívnemu záujmu vo veci zachovania prírodného dedičstva. Sú známi iniciatívami a kampaňami, vďaka ktorým sa im podarilo zachrániť Tichú a Kôprovú Dolinu v Nízkych Tatrách.
 • Cyklokoalícia - občianske združenie podporuje rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli  bezbariérové a presadzuje lepšiu legislatívu pre cyklistov na celoslovenskej úrovni.

Alebo začnite od seba

Každý malý dobrý skutok pre životné prostredie sa ráta. Je už len na tebe, či

 • poupratuješ odpad v okolí svojho bydliska 
 • pozbieraš odpadky v lese
 • zasadíš strom a poleješ ho v období sucha
 • alebo kompletne reštartuješ svoj životný štýl a zmeníš ho trvalo udržateľný

Foto: shutterstockFoto: shutterstock

Vedeli ste, že…

Les nie je smetisko, napriek tomu sa k nemu niekedy ako k smetisku správame. Vedeli ste, aký dlhý čas zaberie odpadu, kým sa rozloží? 

 • ohryzok jablka – niekoľko týždňov
 • cigareta – 3 mesiace až 2 roky
 • papierová vreckovka – 3 mesiace
 • noviny – 3 až 12 mesiacov
 • žuvačka – 5 rokov
 • pneumatika – 200 až 300 rokov
 • plechovka – 20 až 100 rokov
 • batéria – 200 až 500 rokov
 • PET fľaše – 100 až 1000 rokov

Foto: Zuzana HolubcováFoto: Zuzana Holubcová

Zem nie je na jedno použitie. Zachovajme ju aj pre nasledujúce generácie, veď sme možno poslednou generáciou, ktorá môže niečo reálne zmeniť.“

Zľavomat.sk

Nové inšpirácie a zážitky na každý deň!