Ako uplatňovať vouchery

Vouchery majú k dispozícii iba tí zákazníci, ktorí už zaplatili.

Každý voucher má svoju platnosť a teda i dobu, do kedy je možné ho využiť. Možnosť ubytovania a kapacitu je potrebné poskytovať až do konca platnosti voucheru.

Podoby voucheru:

  1. Voucher v mobile: číselný kód na displeji mobilného telefónu – ako SMS, v mobilnej aplikácii alebo inak poznamenaný
  2. Iba opísaný kód voucheru (napríklad na papieri)
  3. Vytlačený voucher
  4. QR kód (vytlačený na vouchery, alebo v mobilnej aplikácii)

Vouchery pri týchto spôsoboch uplatňujete vždy buď vo svojom rozhraní na zlavomat.sk/partner alebo v partnerskej mobilnej aplikácii.

Záleží vždy na zákazníkovi v akej podobe voucher prinesie.

Vouchery nikdy neuplatňujte pred príchodom zákazníka, napríklad v priebehu telefonickej rezervácie. Voucher uplatňujte až v okamihu, keď je zákazník na mieste a čerpá službu.

Uplatnenie voucheru v Partnerskom rozhraní

V záložke „Vouchery“ môžete voucher uplatniť hneď (v prípade, že zákazník voucher využil), alebo vytvoriť rezerváciu (v prípade, že si u vás zákazník rezervuje termín vopred) a voucher se uplatní automaticky v deň rezervácie.

Uplatnenie voucheru v Partnerskej mobilnej aplikácii

Overenie voucheru sa vykoná naskenovaním QR kódu z voucheru alebo prepísaním číselného kódu. Pokiaľ bolo overenie úspešné, môžete v aplikácii voucher okamžite uplatniť, alebo vytvoriť rezerváciu.

Začať uplatňovať vouchery v mobilnej aplikácii